HEMA društvo Schola pugnatoria – Borilna šola

Na rednem zboru 20. marca, 2016 smo člani HEMA društva Schola pugnatoria – Borilna šola sprejeli spremembe društvenega statuta, 7. maja pa na izrednem zboru še popravke, ki jih je zahtevala celjska upravna enota.

Društvo za gojenje evropskih zgodovinskih borilnih veščin Schola pugnatoria Celeiana – Celjska borilna šola se je s tem preimenovalo v HEMA društvo Schola pugnatoria – Borilna šola in je odslej sestavljeno iz dveh enot – celjske (Schola pugnatoria Celeiana) in mariborske (Schola pugnatoria Marpurgensis).

S tem smo tudi formalno uredili status mariborske skupine, katere člani so zdaj lahko polnopravni člani društva z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki iz članstva izhajajo.