Danes društvo in nikdar več – a Schola pugnatoria živi dalje

Na izrednem zboru članov HEMA društva Schola pugnatoria – Borilna šola 31. avgusta 2019 v Celju so člani soglasno sprejeli sklep o ukinitvi in brisanju društva iz registra društev.

Za ukinitev društva v pravnoformalni obliki smo se odločili zaradi premajhnega števila članov in posledičnega pomanjkanja finančnih sredstev, ki so po zakonodaji potrebna za delovanje društva, nenazadnje pa tudi zaradi birokratskih postopkov, ki jih zakon društvom nalaga.

Poleg tega smo se vsi strinjali, da lahko s svojo dejavnostjo nadaljujemo tudi kot neformalna skupina, ne da bi bilo naše delo kakorkoli okrnjeno. S svojo odločitvijo prav tako nismo ogrozili delovanja in obstoja HEMA zveze Slovenije, saj ima ta dovolj članic za svoje delovanje. Ne glede na to, da nismo več člani HEMAZS pa smo seveda pripravljeni z njo v neformalni obliki še vedno sodelovati in po svojih najboljših močeh prispevati k njenemu delu.

Schola pugnatoria torej še vedno obstaja in nadaljuje s svojim delom s programom in cilji, ki smo si jih zastavili že ob njenem nastanku.