Hans Talhoffer – O sodnem dvoboju

Prevedel Aleksander Žižek

Hie vint man geschriben von den Kempfen.

Tu najdeš zapis o dvobojevanju.

Item, wie das nun sy das die decretales Kempf verbieten so hat doch die Gewonheit herbracht von Kaisern und Kungen, Fürsten und Herrn noch gestaten und Kempfen lassen und darzu iglichen schierm gebeüt und besunder um etliche Sachen und Artickeln als hernach geschrieben staat.“

Čeprav sedaj zakoniki prepovedujejo dvoboj, pa ga dosedanji običaj cesarjev in kraljev, knezov in gospodov, vendarle dovoljuje in dopušča ter varuje dvobojevalce v naslednjih primerih:

Item zu dem erstenmaal, das jm niemant gern sin Eer laat abschneiden mit worten ainem der sin genoss ist, Er wolte lieber mit Im kampfen, wiewol es doch mit recht wol von Im käm, ob er wolte, und darum ist kampfen ein mutwil.“

Prvič, ko nekdo nikomur sebi enakemu ne dovoli, da bi z besedami žalil njegovo čast, in se raje spopade z njim, če oni po svoji volji pristane na dvoboj.

Item der Sachen und Artickeln sind sieben darum man noch pflegt zu kempfen.

Das erst ist Mort.

Das ander Verrathernüss.

Das dritte Ketzerey.

Das vierd wölcher an sinen Herrn trüloss wirt.

Das fümfft üm sancknüss in stritten oder sumfft.

Das sechst um valsch.

Das siebent da ainer Junckfrowen oder Frowen benotzogt.“

Ljudje se še vedno bojujejo v sedmih primerih:

Prvi je umor.

Drugi je izdaja.

Tretji krivoverstvo.

Četrti nezvestoba gospodu.

Peti razrešitev/razsodba spora.

Šesti laž/ponarejanje.

Sedmi je posilstvo device ali žene.

Weiters wird angegeben, wie das kämpfliche Grüssen, die Herausforderung oder das Eschen und das Fangen zum Duell geschehen müsse, und was die Richter, der Herausfordernde und der Geforderte hiebei zu beobachten haben, wann sich dieselben rechtlich des Kampfes entledigen können oder einen Stellvertreter, einen Campionem stellen können; welche Gebräuche nach dem Eintreten in den Ring zu beobachten seien, wie sich beide Kämpfer, sowie die verordneten Griesswarten in dem bevorstehenden Kampfe zu beobachten haben, und wem Recht zugesprochen wurde, wenn der Kläger den Beklagten oder der Beklagte den Kläger überwunden, oder wenn einer von beiden gar ausgeblieben wäre.“

V nadaljevanju bomo navedli, kako se morata dvobojevalca pozdraviti, izzvati in sprejeti poziv na dvoboj in kaj morajo upoštevati sodniki, izzivalec in izzvani, v kakšnem primeru se lahko upravičeno izognejo dvoboju, ali si za dvoboj izberejo zastopnika/namestnika. Katere običaje je treba spoštovati ob vstopu v ogrado, kako se morajo pred bojem obnašati dvobojevalci ter določeni nadzorniki. Komu se prisodi zmago, če tožnik premaga toženega ali toženi tožnika, ali če se kdo izmed njiju sploh ne pojavi na bojišču.

Item spricht ain man den andern kempflich an, der sollen kommen für Gericht und soll durch sinen Fürsprechen syn sach fürlegen, darum er in denn anclaget und soll den Mann nennen mit dem Taufnamen und Zunamen. So ist recht das er ihn für Gerichtlad und in drystund beklag uf dryen Gerichten nach einander. Kumpt er dann nit und verantwortet sich noch nymant von synsme wegen, so mag er sich fürbas nit mer verantworten. Er bewiese dann ehefaffte noth als recht sy, so soll man ihn verurtailen als fer in das Verbot und halb Landes begriffen hat, je darnach als die Ansprach ist gegangen, darnach soll das Urtail auch gan.“

Ko nekdo izzove drugega na boj, naj pride izzivalec pred sodišče in po svojem zagovorniku predstavi svoj primer, nakar naj drugega obtoži z imenom in priimkom. Prav je, da ga pozove pred sodišče in ga trikrat zaporedoma obtoži. Če (izzvani) k obravnavam ne pride in se ne zagovarja niti sam niti kdo drug v njegovem imenu, se poslej ne more več zagovarjati, saj je (izzivalec) dokazal svoj prav in naj se izzvanega obsodi glede na obtožbo.

Item der da kempflich angesprochen wirt uf den dryen Gerichten und er ainest zu der Antwort kompt und leg not darum man in angesprochen hat und sprich er sy deshalben unschuldig und der sag uf ihn das nich war sy, und das woll er wiederum mit kampfen behertzen und uf in das wysen als denn recht sy in dem Lande da in er sy forttert darüber enturtail seinen Leertag.“

Ko izzvanega na dvoboj trikrat zaporedoma pozovejo pred sodišče, ta pa se na sodišču izreče za nedolžnega in zavrne očitke izzivalca ter hoče z bojem dokazati svoj prav, se na način, ki je v veljavi v deželi, kjer se sodi, razglasi premirje.

So werden im sechs Wochen ertailt zu seinem Leertag und vier tag von dem Gericht werdent ihm auch ertailt daruf sie kempfen sollent, als in dem Lande Gewonheit und recht ist.“

Razsodniki mu dajo šest tednov premirja in štiri dni, v katerih se morata boriti, kot je v deželi pravo in običaj.

Item versprechent sich zwey Mann willkürlich gen ainander auch kempfen vor Gericht den gibt man auch sechs Wochen Lertag und in fried kamen baiden, und welcher under den fried brech, über den richtet man in den Kampf als recht ist.“

Če se nasprotnika po svoji volji odločita in se pomirita pred sodiščem, se jima dodeli šest tednov premirja, kdor pa mir prekrši, se o njem v boju sodi, kot je prav.

Wie ainer den andern mit recht ussgan mag.

Kako naj se drug do drugega pošteno vedeta.

Item ist das ain man kempflich angesprochen wirt von ainem der nit als gut is als er, dem mag er mit recht ussgan ob er wil, oder ob ain man echtloss gesaget würde oder worden wer dem mag man auch des Kampfer absyn.“

Če nekoga izzove na dvoboj nižji po stanu, se lahko izzvani bori z njim, če hoče. Tudi, če je nekdo proglašen za nečastnega, se je moč boju z njim izogniti.

Item spricht aber der edler den mindern an zu kempfen so mag der minder nich absyn.“

Nadalje, če pa plemenitejši izzove nižjerodnega, se ta boju ne sme izogniti.

Item wil aber zween man nit mit ainander mügent kempfen und welcher wil under den zwaiendem andern wol ussgan mag.“

Nadalje, če se dva nočeta spopasti, si lahko najdeta namestnika.

Item wenn zween man gefrünt sind bis uf die fünfte Sipp oder näher die mügent durch recht nit mit ainander kampfen und das müsse Sieben man schweren, die Vater und Mutter halb mäge sind.“

Nadalje, če sta dva v sorodstvu do petega kolena, se jima po pravici ni treba bojevati drug z drugim, če sorodstvo potrdi s prisego sedem mož, ki so z njima v sorodstvu.

Item wil aber ainer dem andern Kampfer absyn mag mit solichem glimpf als hier geschrieben staat.“

Nadalje, če se nekdo ne udeleži dvoboja, se z njim ravna, kot je tu napisano.

Item ob ain lamer Man oder ainer der böse Augen hatt und Kampfer angesprochen wirt, der mag sich dessen auch wol behelffen und dem gesunden ussgan. Es sey dann das wyse Lüt das gelych nach der Persohn mache und das müssent wyss Lüt uf ihr aid tun, und das also glyck machen. Es mag auch der Lam oder mit den bösen Ougen wol ainem an jr staat gewinnen der für jro ainem kempfe.“

Če nekdo izzove na boj šepavega ali slabovidnega, se lahko ta odloči in gre v boj z zdravim, če modri ne posredujejo v sporu, ju pomirijo in se pogodijo zanj. Šepavi ali slabovidni si lahko dobi namestnika, da se le-ta bori zanj.

Item wenn also die sechs Wochen uss sind und der letst Tag komen ist, denn in der Richter beschaiden haat daruf kempfen sullen. So sollen sie baide für den Richter komen mit solichem ertzögen und in solichen acht als die Gewonheit und das Recht lert, in dem Lande darinn sie kempfen sullen oder nachdem als Sie mit einander gewilkürt haben.“

Ko mine šest tednov in napoči dan, ki ga je za boj določil sodnik, morata oba bojevnika priti predenj opremljena in spoštljiva, kakor velevata pravo in običaj v deželi, kjer se bosta borila ali spravila.

Item so soll de der Cleger schweren dass er der Sach darüm er den ainen zugesprochen haat schuldig sy und denn so soll man in ainen Ring machen und griesswarten und urtail gebn nach wyser Lüt raat und nach des Landes gewonhait. Und wer uf den Tag in den Ring nit kumpt den urtailt man sigeloss jn irre, denn ehehaffte nott die soll er bewysen als recht ist.“

Nadalje naj tožnik priseže, da je izzvani kriv tega, česar ga dolži, in nato naj pripravijo bojišče, imenujejo nadzornike ter razsodijo po nasvetu modrih ljudi in običaju dežele. Kdor pa na ta dan ne pride na bojišče, ta je poražen, kajti čast je treba dokazati, kot je prav.

Hie staant wie man sich halten soll wenn die Kempfer inden Ring kommen sind uf die Stund und uf die Zit, so man pfeediglich kempfen soll.“

Tu stoji, kako se ravnati, ko prideta dvobojevalca na bojišče natančno ob uri, ko naj se bojujeta.

Wenn die Kempfer also in den Ring kommen sind, so sol der Richter von stund an alle stür und Ler verstecklich verbieten by Lyb und Gut und sol nicht gestaaten das man ainem für den andern nicht zulege und sol ins baiden machen so er imer gelichest mag ungeverde.“

Ko prideta torej dvobojevalca na bojišče, naj sodnik od tistega trenutka dalje pod telesno in gmotno kaznijo prepove vsako motenje in vmešavanje v korist enega ali drugega.

Das ist was recht wer ob der Kempfer ainer uss dem Ring fluch oder getrieben wurde.“

Tako naj bi se ravnalo, če kdo izmed dvobojevalcev zapusti bojišče ali je z njega pregnan:

Item welcher Kempfer uss dem Ringe kumpt ee denn der Kampf ain ende hat. Er werde daruss geschlagen von dem andern oder fluche daraus oder wie er daruss käme. Oder aber ob der Sache vergicht darüm man in denn mit recht angesprochen haat, den sol man sigelos urtailen oder welcher den andern erschlegt und ertötet, der hat gesieget; den sol man aber richten als des Landes gewonheit und recht ist. Darüm Sie dann mit ainander gekempfet hat.“

Bojevnika, ki odide z bojišča pred koncem boja, pa naj ga nasprotnik prežene, sam zbeži ali pa prizna krivdo za očitano dejanje,se razglasi za poraženega. Zmaga pa tisti, ki nasprotnika potolče in ubije in z njim je treba ravnati po običajih in deželnem pravu. Zato sta se tudi bojevala.

Nun merck uf dissen puncten der ist nottürflich zu verstend.

Zapomni si tole določilo, ki ga je treba razumeti.

Item des ersten so solltu den Maister wol erkennen der dich leren wil das syn Kunst recht und gewer sy und das er frum sy und dich nich veruntruwe und dich nich verkurtz in der lere und wis die gewere zu zebraiten damit er kempfen will. Och soll er den Maister nit uffnemen, er schwer im dann sin frumen zwerbent und sin schaden zwendent desglychensol er dem Maister wiederum sweren sin Kunst nit witter zleren.“

Najprej moraš mojstra, ki te bo učil, dobro spoznati; da je njegova veščina pravilna in preizkušena, da je vrl, da te ne bo izdal in prikrajšal pri uku; da zna pripraviti orožje, s katerim se bo boril. Ne vzemi mojstra, ki mu je težko posredovati svoje znanje/veščine in ti hoče škodovati. Ravno tako se moraš ti zavezati, da veščin ne boš posredoval naprej.

Hie merck uf den Maister.

Bodi pozoren na mojstra.

Item der Maister der ain understat zu leren der soll wissen das er den Man wol erkenden er lernen wil ob er sie schwach oder starck und ob er gähzornig sy oder senfftmüttig och ob er gutem Athen hab oder nit, och ob er arbeiten mug in die harr, und wen du jn wol erkennet hast in der lerr und was arbait er vermag, darnach mustu jn lerren das jm nutz ist gen simen und och soll der Kempfer und der Maister sich hüten dass sie niemand zu sehen taussend und insunder die gwer, damit sy arbaiten und sich baid hüten vor vil geselschafft und von dem rechten wenig sagen dass kain abmercken davon kom.“

Mojster, ki se nameni nekoga poučevati, mora le-tega prej dobro spoznati: je močan ali šibak, srdit ali pohleven, ima dobro sapo (je vzdržljiv-op.pr.) ali ne in ali je marljiv. Ko si ga pri urjenju in delu dodobra spoznal, ga moraš naučiti, kar mu bo koristilo. Dvobojevalec in mojster morata paziti, da ju nihče ne vidi, posebno pa ne orožja, s katerim delata. Oba se morata ogibati pretirane družbe in o zadevi malo govoriti, da se ne razve.

Von Kuntschafft.

O poizvedovanju.

Wie der Kempfer und der Maister Kundschfft möchte hon zu rem wiedertail was syn wesen wer ob er sy starck oder schwach ob er och sy gehzornig oder nit und wie sin toufnam hiess ob man wölte daruss bratticiren oder rechnen. Es ist och nothtürftig zu wissen was Maister in lerr dass man sich darnach müg richten.“

Bojevnik in mojster želita o svojem nasprotniku vedeti, kakšen je – je močan ali slaboten, pa tudi če je srdit ali ne in kako mu je ime; je preračunljiv. Potrebno je tudi vedeti, kateri mojster ga uči, da se lahko po tem ravnaš.

Wen er nun gelert ist und in den schrancken soll gon.

Ko je izurjen in mora v ogrado.

So soll er zu den ersten bichten darnach soll jm ain Priester ain Mess lesen von unser Frowen und von sant Jörgen und der Priester soll im segnen sant Johanns myn und den Kempfer geben darnach soll der Maister n ernstlich versuchen und in underrichten daruff er bliben soll in ufkaindig haissen acht hon uf sin vind unnd den ernstlich anschauen.“

Najprej naj se spove, nato pa naj mu duhovnik bere mašo o sveti Devici in sv. Juriju. Duhovnik naj ga blagoslovi, nato pa ga naj mojster resno pouči. Nato naj počaka, da ga pokličejo k sovražniku, ki si ga naj resno ogleda.

Merck uf das infüren.

Bodi pozoren na prihod.

Item wenn der Man kumpt in den Schrancken so soll er machen mit dem rechten Fuss ain Kreutz und mit der Hand ains an die Brust und soll für sich gon. Im Namen des Vaters und Süns und des hailigen Gaists. Dann sind in die Griesswarten nemen und sind jn fürren gegen der sünnen umbse. So soll dan der Kempfer die Fürsten und Herren bitten und die üm den Kraiss stad. Dass sy jm wolle helffen got bitten dass er jm sieg wolle geben gegen sinem vind als er war und recht hab.“

Ko pride mož v ogrado, naj z desno nogo naredi križ, z roko pa se pokriža in reče: V imenu Očeta in Sina in svetega Duha. Nato naj ga nadzorniki odvedejo proti sredini bojišča. Tam naj bojevnik poprosi kneze in gospode in tiste, ki stojijo naokrog, naj mu pomagajo prositi Boga, naj mu nakloni zmago v boju s sovražnikom, ker je pravica na njegovi strani.

Darnach soll man jn setzen in densessel wenn er nun gesessen ist, so soll man jm fürspannen ain tuch und sin darhinder jm an den schrancken und sine gwer sind wol gehengelt syn und gericht nach notturfft.“

Potem naj ga posadijo na stol, pregrnejo z ogrinjalom pripetim na ograjo za njim ter pregledajo njegovo orožje in ga po potrebi poravnajo.

Die Griesswarten oder Kampfer.

Nadzorniki ali bojevnik.

Der Maister und die Griesswartten sollend merken uf den Richter oder auf den der kampf anlausen wirt wann der rufft zum ersten mal so soll er den Man haisen uff ston und das tuch von jm ziehen und wan man rufft zum drittenmal so soll er jn haisen hingon und jn Gott empfelhen.“

Mojster in nadzorniki naj bodo pozorni na sodnika ali tistega, ki da znak za začetek boja. Ko zakliče prvič, naj pozovejo moža, da vstane in mu snamejo ogrinjalo in ko sodnik zakliče tretjič, naj ga spodbudijo v boj in priporočijo Bogu.

Von dem Nachrichter.

O poročevalcu.

Item der Kampfer sol warten das jm nutzet an dem Lib über den ring oder Schrancken ussgang dann was darüber kem, so stat der Nachrichter an dem schrancken der pott uns ab mit recht ob er angerüst wert.“

Ko bojevnik na bojišču ali pri izhodu iz ograde čaka, da mu pomagajo, stoji poročevalec ob ograde in ob povratku po pravici pove, ali je bilo odločeno.

Talhoffer