Merkversen po Ringecku in von Danzigu

Učenje Ioannesa Lichtenawerja

Prevedel Igor Sancin

Die vor red der zedel

Predgovor

Jungk ritter lere gott lieb haben frowen ja eren so wechst dein ere vbe ritterschaft und lere kunst die dich ziert vnnd in kriegen zu eren hofiert Ringet gutt fasset glefen sper schwert und messer manlich bederben vnnd in andern henden verdörben haw dreyn vnnd hart dar rauschen treffen oder la farn das in die wysen hassen den man sicht brysen daruff dich fasse alle kunst haben lenge vnd masse

Mladi vitez uči se božjo ljubezen dobiti in žene častiti, tako z viteštvom zrasla tvoja bo čast in uči veščine se, ki te krasi in v vojni časti hodi v vas. Ruvaj se dobro, kopje zagrabi, sulico, meč in sabljo moško zavihti, ki v drugih rokah so povsem brez koristi. Močno udariv to, tja trešči, zadeni ali pa pusti, kajti po znanju hvaljen je mož. Zatorej ti pravim, moč vsaki veščini da čas, da razdalja.

Das ist ain gemain lere des langen schwerts

O splošnem učenju dolgega meča

Wilt du kunst schawen sich link gen vnd recht mitt hawen vnd link mit rechten ist das du stark gerest fechten

Če se želiš z veščino predstaviti, levo pojdi in desno udari, in levo z desnim pomeni, da dobro mečuješ.

wer nach gät hawen der darff sich kunst wenig fröwen

Tistemu, ki le na udarce odgovarja, veščina le malo veselja podarja.

haw nahent waß du wilt kain wechßler komt in dinen schilt

Iz bližine tolci kot želiš in z zamenjavo ne bo dosegel cilja.

zu kopff zu lybe die czeke nitt vermyde mitt ganzen lybe fechten waß du stark gerst tryben

Na glavo, na telo, potega se ne brani, s celim telesom mečevati, je to, za kar se moraš truditi.

Höre waß da schlecht ist ficht nitt oben linck bist jm rechten och sere hinckest

Poslušaj, kaj je slabo: če si desen, se z leve ne bojuj in z desne boš šepal, če si lev.

Vor vnd nach die zway ding sind aller kunst ain verspring schwech vnd störck jn des daß wort damitt mörck

so magst du lörnen mit kunst erbetten vnd weren erschrickstu geren kain fechten nymer mer lern

Prej in potem – ti dve stvari sta izvor vsake veščine; šibak in močan, v tem – ta izraz vedno pomni.

Zato se moraš naučiti vešče delovati in se braniti, če pa se bojiš, se mečevanja ne uči.

Fünf hew lere von der rechten hand wider die were dann wir geloben in kunsten gern zu lonen

Pet udarcev se nauči z desne strani, in če se boš, potem ti obljubljamo, bo tvoja veščina nagrajena.

Das ist der texte
To je besedilo

Zorn hawe krumpt were hawt schiller mitt schettaler alber versezt nachraysen über lauff haet setz durch wechsel zug durch lauff abschnitt hendrug henge wind mitt blosem schlach fach schtich mitt stossen

Vrhnji, zakrivljeni, prečni, škilasti ali drseči, s temenskim norca odvrni, sledi, prehiti, preusmeri, stran zamenjaj, potegni, v prodor se poženi, odreži, roke odrini z dvojnim rezom, visi, zavij proti tarči, tolci, udari, s sunkom bôdi.

Der zornhaw
Vrhnji udarec

Wer dir ober hawet zorn haw ort jm drawet

Če kdo od zgoraj tolče, mu vrhnji udarec s konico grozi.

wirt er es gewar nym oben ab an far

Če se tega zave, potegni navzgor in nadaljuj.

biß störcker wider wennd stich sicht er es nym es nider

Bodi močnejši kot on, zavij in bôdi; če vidi to, ga vzemi spodaj.

das eben mörke haw stich leger waich oder hörte jndes vnnd vor nach an herte dein krieg sy nitt gach was der krieg remet oben unden wirt er beschemet

To si zapomni: na udarec, bodenje, prežo, ali je mehak ali trd, v tem, na prej in na potem bodi pozoren. V bližnji spopad ne hiti: kdor zgoraj hiti v bližnji spopad, bo spod osramočen.

in allen treffen den maistern wilt du sy effen in alle winden hew stich schnitt lern finden auch solt du mitt brieffe hew stich oder schnitt

Če želiš mojstre izigrati, se moraš v vsakem spopadu naučiti pri vsakem zavijanju najti pravi udarec in bodenje; prav tako moraš preizkusiti udarce, bodenje in reze.

Die vier blossen zu brechen
Štiri tarče

Vier blossen wisse reme so schlehctstu gewysse an alle far on zwifel wie er gebar

Štiri tarče spoznaj, usmeri, tako boš vešče tolkel. Na vse pojdi, ne glej kaj počne.

Wilt du dich rechen die vier blossen kunstliche brechen oben duplier vnden recht mutier ich sage dir für war sich schizt kain man an far haust du recht vernommen zu schläge mag er clain kummen

Če se hočeš maščevati, vešče razbiti obrambo štirih tarč: podvoji udarec zgoraj, tarčo zamenjaj s spodnjo; resnično ti povem: noben mož se ne more dolgo braniti in če si to pravilno dojel, bo redko prišel do udarca.

Die krumphaw
Zakrivljeni udarec

Krump uff behende wirff den ort uff die hende

Spretno zakrivi, na roke švigni s konico.

krump wer wol sezet mitt schrytten er vil hew lezet

Kdor s korakom dobro zadene z zakrivljenim, ta bo z udarcem končal.

Haw krump zu den flöchen den maystern wiltu sy schwöchen

Z zakrivljenim sekaj po plati, če želiš mojstra oslabiti.

wenn er blizt oben so stand ab das will ich loben

Ko bo treščil od zgoraj, se odmakni in to bom hvalil.

krümme nitt kurz hawe durch wechsel do mitt schowe

Pri kratkem udarcu na zakrivljaj, prikaži zamenjavo strani.

krump wer dich irret der edel krieg in verwirret daß er nitt waist für war wo er sy one far

Če te hoče z zakrivljenim zmotiti, ga bo zmedel plemeniti spopad, da resnično ne bo vedel, ne kje je, ne kam gre.

Der zwerchhaw
Prečni udarec

zwerch benimpt was vom tag her kumpt zwer mit der störck dein arbait do mitt mörck

Prečni vzame, kar pride z vrha. Sekaj prečno z močnim in pomni, kar počneš.

zwer zu dem pflüg zu dem ochsen hart gefüg

S prečnim sekaj na plug, na vola, močno in voljno.

waß sich wol zwert mitt springen den haupt gefert

Kdor prečno dobro seka, s skokom glavo ogrozi.

veller wer füret von vndenn nach wunsch rüret

Kdor prevaro izvede, od spodaj po želji zadene.

verker zwinget durch lauffer auch mitt ringet den elnpogen gwyß nym springe eine jn die wage veller zwifach trifft man den schnit mit mach zwifach fürbaß schreit jn linck vnd biß nit las

Obrnjena roka pelje v prodor in tudi ruvanje: zgrabi ga za komolec in spravi ga iz ravnotežja. Prevaraj dvakrat, zadeni moža, potlej pa reži dvakrat še naprej, skoči v levo in pika ne opusti.

Der schilhaw
Škilasti ali drseči udarec

Schiller jn bricht waß buffel schlöcht oder schticht

Škilasti ali drseči udarec razbije bivolove udarce in vbode.

wer wechsel drawet schiller in daruß beraubet

Ko grozi s spremembo smeri, mu drseči namero prepreči.

schill körzt er dich an durchwechsel gesigst jm an

Škili, če se bojuje na kratko, ga bo premagala zamenjava strani.

schill zu dem ort vnd nym den halß on forcht

Škili na konico in drzno vzemi grlo.

schill zu dem obern houpt hend wilt du bedebern

Škili na vrh glave, če želiš pohabiti roke.

Der schaitelhaw
Temenski udarec

Der schaytler ist dem antlizt ge fere mit seiner kere der brust fast geuer waß von im kumpt die krone daß abnympt schnyde der doch die krone so brichst du sy hart schone die schtrich druck mitt schnitten sy ab zeüch

Temenski udarec obrazu grozi, s svojim zavojem je prsim nevaren. Kar pride od njega, vzela bo krona. Reži skozi krono in tako jo zlomiš, reži in porini, reži in potegni.

Die vier leger
Štiri preže

Vier leger allain da von halt vnnd fleüch die gmain Ochß pflug alber vom tag sy dir nitt vnmer

Samo štirih prež se drži in izogni se običajnim: vol, plug, norec, vrhnje ne smeš pozabiti.

Die vier versezen
Štiri odvračanja

Vier sind versezen die die leger ser lezen vor versezen hiet dich geschicht es ser es müt dich

Štiri so odvračanja, ki preže zelo slabijo, če te z odvračanjem drži, je to zate pomembno.

Ob dir versezt ist vnd wie daß komen ist hör waß ich dir rate rayß ab haw schnell mitt drate Sez an vier enden belyb daruff ler wilt du enden

Če ti udarec odvrne, poslušaj, kar ti svetujem: kakor hitro pride do tega, odtegni meč, sekaj hitro in ga preseneti. Napadi štiri konce, vztrajaj na učenju, če želiš končati.

Von nachraysen
O sledenju z odgovorom

Nachraysen lere zwifach oder schnitt die were

Dvakrat se nauči odgovarjati, ali pa reži v obrambo.

Zway ausser nym der arbait darnach beginn vnd brüff die geferte ob sy sind waich oder herte

Dva zunanja odvzema: tvoje delo se tu začne; in preveri kljubovanje, ali je mehko ali trdo.

Daß fulen lere jn des daß wort schnidet sere

Občutiti se nauči v tem – ta izraz zelo reže.

Nachraisen zwifach trifft man den alten schnidet man mitt macht

Odgovori dvakrat, s starim rezom močno zadeni moža.

Von vberlauffen
O prehitevanju

Wer vnden rempt überlaüff den der wirt beschempt

Če spodaj seka, ga prehiti in bo osramočen.

wenn er glitzt oben so sterck das ger ich loben dein arbeit mach oder hört drück zwifach

Če gor tolče, bodi močan in to bom hvalil. Opravi svoje delo ali močno pritisni dvakrat.

Von absezen
O preusmerjanju

Lere absezen haw stich kunstlichen wer vff dich sticht dein ort trifft vnnd sein an pricht von baiden sytten triff all mal wilt du schrytten

Nauči se preusmerjati, vešče sekati in bosti. Napad tistega ki bode vate, bo razbit in tvoja konica bo zadela. Če hočeš vsakič z obeh strani zadeti, stori to s korakom.

Von durchwechseln
O zamenjavi strani

Durchwechseln lere von bayden syten stich mitt söre wer vff dich bindet durch wechsel jn schier findet

Z obeh strani se nauči zamenjave strani, odločno bôdi, ko bo vezal tvoj meč, zamenjaj stran in tam bo odkrit.

Von zucken
O potegu nazaj

Tritt nahent jn binden das zucken gyt gut fünde zeuch trift er zeuch mer arbait wind daß tut jm we zuck allen treffen den maistern wilt du sy effen

Ko vežeš, stopi naprej, s potegom nazaj najdi cilj. Potegni, če napade, potegni močneje, delaj, zavijaj, tako ga boš dobil. Potegni pri vseh napadih, če želiš mojstre izigrati.

Von durchlauffen
O prodoru

Durchlauff laß hangen mitt dem knopf greyff wilt du rangen wer gegen dir sterck durchlauff damitt mörck

Prodri, pusti viseti z glaviča; zgrabi, če se hočeš ruvati. Ko gre kdo odločno proti tebi, se spomni na prodor.

Von abschnyden
O rezanju po rokah

Schnid ab die hertten von vnden vnd baiden geferten vier sind der schnitt zwen vnden vnd zwen oben mitt

Reži v trdo od spodaj in v obe smeri. Rezi so štirje, dva spodaj in dva zgoraj.

Von hende trucken
O odrivanju rok z dvojnim rezom

Dein schnyde wende zu flechenn drück dein hende

Zavij z rezilom, k površini pritisni roke.

Von zwayen hengen
O dveh visenjih

Zway hengen werden vß ainer handt von der erden in allen geförte haw schtich leger waich oder herte

Poznamo dva načina visenja iz rok proti zemlji, pri vsaki grožnji sekaj, bôdi, stoj mehko ali trdo.

Von sprechfenster
O govorečem oknu

Sprechfenster mach ste frölich besich sein sach schlach nider das er erßnab wer sich vor dir zücht ab ich sag dir für war sich schizt kain man on far hastu es vernommen zu schlachen mag es clain kummen

Govoreče okno izvedi. Stoj sproščeno, glej kaj počne, udari, da se odzove. Ko se bo umaknil pred tabo, povem ti zares: noben mož se ne more dolgo braniti, če si to razumel, bo redko prišel do udarca.

Die beschlissung der zedel
Zaključek učenja

Wer wol füret vnd recht bricht vnd entlich garbericht vnd bricht besunder yegelicheß in dry wünder wer recht wol hengett vnd winden do mitt bringet vnd windet achten mitt rechten weg betrachten vnd ir aine der winde salb drette jch gemaine so sein die zwen züg vnd fur zelt sie anzig von bayden sytten acht vnden lern mitt schrytten vnd brüff die gefört nicht mer newe waich oder hert

Kdor dobro vodi in pravilno odgovarja, končno pripravljen posebej loči sleherni napad na tri načine zadajanja ran. Kdor pravilno uporablja visenje in izpelje zavijanje, na osem zavijanj s prave strani gleda, in na vsako od zavijanj na tri načine. Torej trdim, da jih je štiriindvajset, in šteti jih moraš na obeh straneh. Nauči se osem zavijanj s premiki in pri vezavi glej le, če je mehka ali trda.

Hie höpt sich an der ernstlich kampff zu roß vnd fuß

Tu se začenja resno bojevanje na konju in peš

Die vor red mitt dem text
Predgovor z besedilom

Wer absumet vechten zu fussen beginnet Der schick sin sper Zway sten an heben recht

Ko nameravaš peš začeti boj,pripravi svojo sulico. Dva stojita s pravim orožjem.

Der text von zwaien stend
Besedilo o dveh prežah

Sper vnd ort den vorsticht Stich on forcht springe wider setz recht an Wert er zucke daß gesigt im an

S sulico in konico najprej bôdi. Bôdi močno, skoči, zavij, prav nastavi. Če brani – potegni: v njegov obraz.

Der text, wie man zucken soll
Besedilo o potegu nazaj

Wilt du mitt stechen mit zucken lern vor brechen Mörck will er ziechen von schaid vnd will fliechenn so solt du im nachen Ja wyßlich wart deß fahen

Če hočeš bosti, se ob obrambi nauči potegniti nazaj. Pomni, če hoče potegniti nazaj in se izogniti, mu moraš slediti. Vešče pazi kaj počne.

Der text von ringen zu kampffe
Besedilo o ruvanju v boju z oklepom

Ob du wilt ringen hinderpein recht lern springen rigel für schiessen daß vorbain künstlich beschliessen Von bayden henden ob du mitt kunst gerst zu enden

Če se hočeš ruvati, se nauči pravilno skočiti za nogo, planiti v zaporo, ki vešče veže prednjo nogo. Z obeh rok, če želiš vešče zaključiti.

Daß ist der text, wie man sich sol schicken mitt dem sper wider daß Schwert
Besedilo o tem, kako naj mož ravna z mečem proti sulici

Ob er sich verruckt, daß schwert gegen sper wurd gezuckt Der stych war nym Spring, fahe ringens eyl zu im

Če jo od sebe odvrne, proti sulici potegneš meč. Njegov vbod poberi, hitro skoči, stopi, ruvaj se z njim.

Der text von absetzen mitt lerer hand
Besedilo o preusmeritvi z golo roko

Lincke lanck von hand schlache Spring wyßlich vnd den fache Ob er will zucken von schaiden fach vnd truck in daß in die bloß mitt Schwertes ort verdroß

Udari z iztegnjeno levico. Vešče skoči, potem deluj. Če bo potegnil nazaj iz vezave, pojdi in pritisni in napadi tarčo s konico.

Der text von den blossen
Besedilo o tarčah

Leder vnnd handschuch vnnd den äugen die bloß recht such

Usnje, rokavice in oči – te tarče poišči.

.

Der text von dem verborgnen ringen
Besedilo o skrivnem ruvanju

Verbotten ringen wyßlich zu lern bringen Zu schlissen finde die star-cken domitt über winde

Nauči se prepovedanega ruvanja. Zakjuček najdi, močni z njim zmaga.

Der text von ainer lere
Besedilo o učenju

Item aller were den ort gegen der blöß köre

Po vsakem učenju: konico proti tarči obrni.

Der text, wie man soll fechten jm schwert gegen schwert zu kampff
Besedilo o tem, kako se je treba v dvoboju bojevati z mečem proti meču

Wo man von schaiden schwert zucken sieht von jn baiden so soll man stercken Die schütten recht eben mörcken

Ko vidi, da sta oba meč iz nožnice potegnila, mora biti mož močan. Vbode prav pomni.

Der text von den “vor” vnd “nach”
Besedilo o »prej« in »potem«

“Vor” vnd “nach” die zway ding brieffe wyßlicher Lere mitt ab spring

Prej in potem – ti dve stvari spoznaj. Nauči se skočiti.

Der text von nachraysen mitt dem schwert zu kampff
Besedilo o sledenju v dvoboju z meči

Volge allen treffen den starcken wilt du sy treffen Wort er so zucke Stich wert er zu im rucke Ob er langk sicht so byß du künstlich bericht

Sledi vsem udarcem, če želiš močnega zadeti. Če brani, potegni nazaj, bôdi, če brani, se mu približaj. Če izgleda dolg, si tako vešče naravnan.

Der text von ansetzen
Besedilo o nastavljanju konice

Gryfft er och starcke an daß schiessen sigt im an

Če te z vso močjo napade, mu konico nastavi.

Der text wie man die schlege versetzen soll
Besedilo o tem, kako je treba odvrniti udarec

Mitt sinem schlachenden ort schützt er sich Trifft one forcht mitt baiden henden Den ort zu den augen lere wenden

S svojo udarno konico se ščiti, z obema rokama brezobzirno zadene. Zaviti v oči se nauči s konico.

Der text von den schlegen mitt dem knopff
Besedilo o udarcu z glavičem

Deß fordern fuß mitt schlegen du hielten must

Z udarcem moraš sprednjo nogo zadeti.

Hie hept sich an die ritterlich kunst das fechten zuo roß
Tu se začenja viteška veščina bojevanja na konju

Din sper berichte, gegen rytten macht zu nichte.

Sulico usmeri, jezdenje naproti vrednosti nima.

Der text von den stucken vß der ersten hutt
Besedilo o postopkih iz prve preže

Ob es enpfalle, dem ende jm abschnalle

Če vpade, mu konec odpni.

Der text von ringen zu roß
Besedilo o ruvanju na konju

Haw drein nicht zucke von schaide linck zu jm rucke greif in sein rechten So fechstu im one fechten

Udari močno, ne potegni iz stika, z leve pritisni, zgrabi na desni. Tako se brez boja bojuješ.

Daß ist der text vnd ain lere zu roß
To je besedilo in poduk o boju na konju

Daß glefen stechenn, vechtenn sittigklich an hut lern brechenn

Pred bodenjem s sulico, napadom, se nauči obraniti, v preži mirno sedeč.

Daß ist der taschen haw
To je Zamenjani udarec

Ob es sich verwandelt daß schwert gegen dem schwert wirt gehandelt recht fasß die störck taschenhaw du such vnd morck

Če se spremeni, bo meč proti meču uporabljen, močni del pravilno zgrabi, zamenjani udarec išči in pomni.

Der text
Besedilo

Lere wol starck schutten allen brechen an vor domittn ött jn setz anvor wer straufft heng jm zu dem har

Pred vsemi odgovori se zaščititi nauči, s tem ga pritisni, zadeni pred. Tistemu, ki se upira, iz visenja v lase.

Der text
Besedilo

Wilt du geriuet lang jagen das ser müt wer daß jm wört so wind daß aug vor vert wert er es fürbaß nach zawm vnd messer nicht laß

Če želiš, ko jezdiš, od daleč loviti – po volji. Če brani, pred obrambo zavij. Če bo to branil, na vajeti in bodala ne opusti.