Ruvanje po Lignitzerju

 

Uvod

Spis o ruvanju mojstra Andresa Lignitzerja je poleg tistega, ki ga pripisujejo mojstru Ottu Judu, najpomembnejši tekst o ruvanju iz 15. stoletja. Kot o mnogih drugih mečevalskih, rokoborskih in drugih borilnih mojstrih, tudi o Andresu Lignitzerju ne vemo skoraj ničesar, niti letnic njegovega rojstva in smrti. Njegov priimek namiguje, da je morda izviral iz Legnice na današnjem Poljskem, a ob pomanjkanju drugi virov tega ne moremo z gotovostjo trditi. Čas njegovega življenja lahko glede na ohranjene vire in umestitev v Liechtenaverjevo tradicijo postavimo v drugo polovico 14. in prvo polovico 15. stoletja.

Najzgodnejši ohranjeni teksti, ki mu jih pripisujejo, so iz Danzigovega Kodeksa, datiranega v leto 1452. Mojster Lignitzer je bil po vsej gotovosti umrl že enkrat pred tem letom, kajti uvod v njegov spis o bojevanju v oklepu ima ob njegovem imenu vključeno frazo Bog mu bodi milosten, ki je običajno pridodana, ko je govora o pokojnih osebah.

Prav tako ne vemo, kje je deloval in komu je služil. A njegova slava je bila očitno velika, kajti njegovi teksti se pojavljajo v več kot ducat bojevalnih priročnikih iz 15. in 16. stoletja. Poleg spisa o ruvanju se mu pripisujejo tudi teksti o boju v oklepih, boju z mečem in ščitkom ter boju z bodalom. Mojster Paulus Kal ga je v svojem fechtbuchu, datiranem v sedemdeseta leta 15. stoletja, vključil v seznam t.i. Liechtenauerjeve družbe, seznam najpomembnejših mojstrov Liechtenauerjeve borilne tradicije, kjer najdemo tudi imena kot so Sigmund Ringeck, Ott Jud in Martin Hundfeld, kar utrjuje njegov položaj enega izmed najpomembnejših borilnih mojstrov te tradicije. Kot zanimivost naj še omenim, da je na istem seznamu omenjen tudi njegov brat, Jacob Lignitzer, vendar o njem ni ohranjenih nobenih drugih zapisov.

Zapis ruvanja po Lignitzerju je ohranjen le v treh borilnih učbenikih in sicer v že prej omenjenemu Danzigovem kodeksu (Cod.44.A.8; Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Rim) ter v Glasgowskem fechtbuchu (MS_E.1939.65.341, Glasgow museums, Glasgow)  in t.i. Goliathu (MS_Germ.Quart.2020; Biblioteka Jagiellońska, Krakov). Ker je tekst v Danzigu najbolj popoln, ta prevod sloni na njem, vendar sem upošteval tudi ostali dve različici in kjer so pomembnejša razhajanja ter razlike, je pojasnjeno v opombah.

Lignitzerjev traktat o ruvanju sestoji iz 17 postopkov, katerim je v večini primerov dodana še obramba oziroma protitehnika. Postopke bi lahko v grobem razdelili na dva dela in sicer na postopke, ki se izvajajo iz prijema za roke (kjer je večinoma ena roka na zunanji, druga pa na notranji strani) ter postopke, ki se izvajajo iz prijema za telo (večinoma z eno roko spodaj in drugo zgoraj). Med postopki najdemo različne tehnike od vzvodov na roke, metov čez bok in čez nogo ter udarcev v vitalne točke. Lignitzerjevim postopkom lahko najdemo mnogo vzporednic v sočasni literaturi, predvsem v Ottovem tekstu, kar je ugotovil tudi pisec oz. prepisovalec, ki je napisal kopijo v Goliathu, kajti k zaključku Lignitzerjevega sedmega ruvanja je dodal ”davon vinstu im andern buch in maister Otten ringen auch” (to lahko najdete tudi v spisu o ruvanju mojstra Otta). Vendar Lignitzer ni zgolj kopija Juda Otta, kajti vsebuje tudi edinstvene postopke, pri drugih pa marsikje doda pomembne napotke, ki jih drugod ne najdemo. Če torej želimo dobiti boljšo predstavo o tem, kako so izgledale evropske borilne veščine brez orožja ob izteku srednjega veka, njegovega teksta nikakor ne smemo prezreti.

Prevod temelji na transkripciji Dierka Hagedorna, katermu smo hvaležni vsi HEMAisti, saj svoje delo velikodušno deli prek spletne strani svoje skupine www.hammaborg.com. Pri prevodu mi je bil v veliko pomoč tudi projekt wiktenauer.com, katerega cilj je zbrati vse vire za evropske zgodovinske borilne veščine na enem mestu. Zahvala gre tudi Debori Pirnat za lektoriranje in seveda Igorju Sancinu za mentorstvo in pomoč pri prevodu.

Gregor Medvešek, junij 2012

Video

 

Ruvanje mojstra Andresa Lignitzerja

Hÿe heben sich an Maister Andres Lignitzers ringen

| Item das erst ringen hat er dich peÿ den armen gefast | vnd du In wider | So tracht das dw mit deiner rechten lincken hant Inwendig seins rechten arm~s pist | vnd mit deiner rechten hant auswendig seins dencken pist | Hat er dich denn loß | So greif vor mit deiner dencken hant auf sein dencke hant | vnd begreif yn pey den vingerñ | vnd prich die auf dein dencke seitten | So nÿmpstu ÿm das gewicht

Tu se začenja ruvanje po učenju mojstra Andreja Lignitzerja

Prvo ruvanje – če sta se zgrabila za roke, glej, da boš s svojo levo roko na notranji strani njegove desne roke in s svojo desno na zunanji strani njegove leve roke. Če te drži narahlo, zgrabi s svojo levico njegovo levico spredaj za prste in jih potegni na svojo levo stran. Tako ga spraviš iz ravnotežja.

Der pruch

| Wer dir das tu°t vnd dir nach den vingerñ greifft | So spring mit deine~ rechten pain fur sein rechte paide pain | vnd greif mit deiner rechten hant hinden umb seinen ruck | vnd würf In für dich auf dein dencke seitten ~

Obramba

Če ti kdo to naredi in te hoče zgrabiti za prste, skoči s svojo desno nogo pred obe njegovi nogi. S svojo desnico ga zgrabi okrog hrbta in ga vrzi predse na svojo levo stran.

Das ander ringen

| Hat er dich gefast peÿ den armen | vnd dw In wider als vor | So fal mit deinem rechtñ arm~ vber sein dencke hant | vnd kum mit deiner dencken hant deiner rechten zw hilff | vnd swing dich von ÿm auf dein dencke seitten ~

Drugo ruvanje

Če sta se zgrabila za roke tako kot prej, sezi s svojo desnico od zgoraj preko njegove levice, s svojo levico pa pomagaj desnici ter se obrni stran od njega na svojo levo stran.

Das dritt stuck

| Hat er dich aber gefast als vor peÿ den armen | vnd dw In wider | So tracht daz die denck hant Inwendig seins rechten arm~s sey | vnd dein rechte auswendig seins dencken arm~s | So stos mit deiner rechtñ hant von vnden auf in sein dencke hant vber dein rechte achsel | vnd spring mit deine~ rechten pain fur sein denckes far mit deine~ rechten arm~ denn aussen vber sein dencken arm~ | vnd kum mit deiner dencken hant dem rechten arm~ zu° hilff | vnd swing dich von ÿm auf dein dencke seitten ~

Tretji postopek

Če sta se torej zgrabila za roke tako kot prej, glej, da bo tvoja leva roka na notranji strani njegove desne roke in da bo tvoja desna roka na zunanji strani njegove leve roke. S svojo desnico od spodaj odsuni njegovo levico na svojo desno ramo in skoči s svojo desno nogo pred njegovo levo nogo.  Sezi s svojo desno roko z zunanje strani preko njegove leve roke in pridi z levico desnici na pomoč ter se obrni stran od njega na svojo levo stran.

Der pruch

| Wer dir das tu°t | vnd dir deinen dencken arm~ vber sein hals getossen hat | So var mit deine~ dencken arm~ vber sein chopff für sein prust begreif in mit deiner dencken hant peÿ seinem dencken arm~ | vnd mit deiner rechten hant greif auswendig in sein rechte knÿepüg vber | vnd heb vber sich | vñ tauch oben auf dein dencke seitten | So wurfstu ÿn auf den ruck ~

Obramba

Če ti kdo to naredi in tvojo levo roko odsune na svoj vrat, sezi s svojo levico čez njegovo glavo preko njegovih prsi in ga zgrabi s svojo levico za njegovo levico. S svojo desnico pa ga z zunanje strani zgrabi za desni kolenski pregib in ga dvigni. Z zgornjo roko ga potisni navzdol na svojo levo stran. Tako ga vržeš na hrbet.

Das vierd ringen

| Var mit deine~ rechten arm~ aussen vber sein dencken | vnd greif mit deiner rechten hant für sein prust in sein rechte achsel | vnd spring mit deine~ rechten pain hinder sein dencks | vnd greif mit dein° deiner dencken hant Inwendig in sein dencke knÿepüg | vnd wurf in auf dein rechte seitten ~

Četrto ruvanje

Sezi s svojo desno roko z zunanje strani preko njegove levice in ga zgrabi spredaj za desno ramo ter skoči z desno nogo za njegovo levo nogo. Z levico ga z notranje strani zgrabi za levi kolenski pregib in ga vrzi na svojo desno stran.

Der pruch

| Wer dir das tu°t so greif mit dein° rechtñ hant hinder sein rechte | vnd greif mit deiner dencken hant von vnden auff ym in sein rechten elpogen | So würfstu yn auf das maul ~

Obramba

Če ti je kdo to naredil, zgrabi z desnico njegovo desnico za zapestje in z levico od spodaj navzgor zgrabi njegov desni komolec. Tako ga boš vrgel na usta. [1]

Das fünfft ringen

| Var mit deine~ rechten arm~ von vnden auf Inwendig vber sein dencken arm~ | vnd druck In vast zw dir in dein rechte seitten | vnd spring mit deine~ dencken pain hinder sein dencks | vnd var mit deinem dencken arm~ Im vber die recht achsel vber sein hals | vnd würf in auf dein rechte seitten ~

Peto ruvanje

Sezi s svojo desno roko od spodaj z notranje strani čez njegovo levo roko in ga močno pritisni k sebi na svojo desno stran. Nato skoči s svojo levo nogo za njegovo levo in sezi s svojo levo roko preko njegove desne rame na njegov vrat ter ga vrzi na svojo desno stran.

Der wider pruch

| Wer dir das thu°et so ste freÿleich | vnd greif mit deiner rechten hant vber sein dencken arm~ für sein prüst im vnder das maul | vnd zeuch in fur dich vber dein dencks tiech auf dein rechte seitten

Obramba

Če ti to naredi, stoj trdno in ga zgrabi z desnico pod brado, tako da bo tvoja desna roka preko njegove leve roke in pred njegovimi prsmi. Potegni ga predse čez svoje levo stegno na svojo desno stran.

Das sechst ringen

| Tracht das dein dencke hant aus wendig seins rechtens arm~s sei | vnd dein rechte hant Inwendig seins dencken arm~s | vñ var mit deiner rechten hant von vnden auf vnder sein rechten arm~ | vnd zwischen deins dencken arm~s | vnd heb vast vbersich auf dein rechte seitten | vnd nÿm im das gewicht das stuck get zw paiden seitten ~

Šesto ruvanje

Glej, da bo tvoja leva roka na zunanji strani njegove desne roke in tvoja desna roka na notranji strani njegove leve roke. S svojo desno roko sezi od spodaj navzgor pod njegovo desno roko med njegovo desnico in svojo levico. Močno jo dvigni na svojo desno stran in ga spravi iz ravnotežja. To je izvedljivo na obeh straneh.

Der wider pruch

| Ring ym nach | vnd nÿm dw Im das gewicht

Obramba

Počakaj na njegov napad in ga ti spravi iz ravnotežja.

Das siben ringen

| Wenn er dich peÿ den armen gefast hat | So la dein rechte hant schleiffen | vnd begreif in mit deiner rechten hant hinder seiner dencken hant | vnd kum mit dein° dencken hant dein° rechten zw hilff | vnd hab vast | vnd gee durch sein arm~ auff dein rechte seitten | So gewinstu ÿm den ruck an ~

Sedmo ruvanje

Če te je zgrabil za roke, pusti, da tvoja desnica zdrsi in zgrabi njegovo levo roko za zapestje. S svojo levico pridi desnici na pomoč in trdno drži. Pojdi mimo njegove roke na svojo desno stran. Tako ga boš premagal za hrbtom.

Der wider pruch

| Wer dir durch get so gee mit ÿm durch | vnd vall in ein ringen in welches du wild

Obramba

Ko hoče mimo tebe, pojdi z njim in nadaljuj s katerimkoli ruvanjem želiš.

Das acht ringen

| Lass aber deinen arm~ schleiffen | vnd kum mit deiner dencken hant der rechten zw hilff | vnd gee durch auf dein dencke seitten ~

Osmo ruvanje

Pusti, da tvoja roka zdrsi in pridi z levico na pomoč desnici. Pojdi na svojo levo stran.[2]

Der wider pruch

| Wer dir das tu°t vnd wil dir auf dein dencke seitten durch gen | So greif mit dein° rechten hant vber sein dencken elpogen | vnd ruck vast an dich | So wurfstu In auf den ruck ~

Obramba

Če ti to stori in želi iti mimo na tvoji[3] levi strani, ga primi z desnico nad njegovim levim komolcem in ga močno potegni k sebi. Tako ga vržeš na hrbet.

Das Newnt ringen

| Lass aber dein rechte hant an seine~ denckñ arm~ schleiffen | vnd kum mit deiner dencken deiner rechten zw hilff | vnd wendt dich von ÿm auf dein dencke seittñ | vnd zeuch ÿm den arm~ vber dein rechte achsel

Deveto ruvanje

Pusti, da tvoja desna roka zdrsi po njegovi levi. Z levico pomagaj desnici in se obrni stran od njega na svojo[4] levo stran ter potegni njegovo roko preko svoje desne rame.[5]

Das zehent ringen

| Wenn dw In hast peÿ dem arm~ gefast das dein dencke hant Inwendig seins rechtñ arm~s ist | vnd dein rechte auswendig seins dencken | So var mit deiner dencken hant für seine prust vnder sein kinpacken | vnd in sein dencke achsel | vnd greif mit deiner rechten hant auswendig in sein dencke knÿepüg | vnd würf in auff dein dencke seitten | Das stuck get zw paidñ seitten

Deseto ruvanje

Če si ga zgrabil za roke, tako da imaš svojo levo roko na notranji strani njegove desne roke in desno roko na zunanji njegove leve roke, sezi s svojo levo roko pred njegove prsi pod njegovo čeljustjo in na njegovo levo ramo. Z desnico z zunanje strani zgrabi njegov levi kolenski pregib in ga vrzi na svojo levo stran. To je izvedljivo na obeh straneh.

Der wider pruch

| Wenn er dir das tu°t | So nÿm ÿm das gewicht ~

Obramba

Če ti to naredi, ga spravi iz ravnotežja.

Das xj Ringen

| Hat er dich gefast das sein paide arm~ vnden sein | So begreif mit deiner rechten hant ÿm hinden an seinen dencken arspacken | vnd mit der dencken hant zwischen encker paider prust vnder sein kinpacken | Stos oben vast von dir | vnd zeuch vnden an dich | So wurfstu In an den ruck ~

Enajsto ruvanje

Če te je prijel tako, da sta njegovi roki pod tvojimi, ga zgrabi z desno roko zadaj za njegovo levo ritnico, [6] z levico pa sezi med vajinima prsnima košema pod njegovo čeljust. Zgoraj ga suni od sebe, spodaj pa ga potegni k sebi in tako ga boš vrgel na hrbet.

Der widerpruch

| Wer dir das tu°t so la dein rechte hant varñ | vnd halt mit dein° dencken hant fast ÿn peÿ dem ruck | vnd spring mit deinem dencken pain für In | vnd würf In auf dein rechte seitten ~

Obramba

Če ti to naredi, ga spusti s svojo desno roko, z levico pa ga močno drži za hrbet. Skoči z levo nogo pred njega in ga vrzi na svojo desno stran.

Mer ein pruch auf das vorgenãt stuck

| Wenn einer paide arm~ vnden hat | So var mit paiden daumen von vnden auf vnder seinen kinpacken | oder hinder den oren so prichstu dich von Im ~

Še ena obramba pred prejšnjim postopkom (t.j. pred prijemom z obema rokama spodaj)

Če ima obe roki spodaj, pojdi z obema palcema od spodaj pod njegovo čeljust ali za njegova ušesa[7]. Tako ga boš odrinil od sebe.

Das xij ringen

| Mit geleichem vassen hat er dich geleich gefast | vnd dw in wider so tracht das dein dencker arm~ vber seinem rechten seÿ | vñ dein rechter vnder seine~ dencken | so schreit mit deine~ rechten pain auswendig | vnd ruck mit deine~ dencken arm~ vast sein dencken arm~ zw° dir | vnd kum mit deinem rechten arm~ deine~ dencken zw hilff | vnd würf In vber die hüf das stuck get zw paiden seitten ~

Dvanajsto ruvanje

To velja v enakovrednem prijemu, ko te je zgrabil enako kot ti njega. Glej, da bo tvoja leva roka nad njegovo desno roko in tvoja desna roka pod[8] njegovo levo roko. Z desno nogo stopi na zunanjo stran[9] in z levo roko močno pritisni njegovo levo roko k sebi, nato pa pojdi z desnico svoji levici na pomoč ter ga vrzi čez bok[10]. To je izvedljivo na obeh straneh.

Das xiij ringen

| Hat er dich aber gefast das dein rechte hant vnden ist | vnd dein dencke oben | So greif mit deiner dencken hant an sein dencken hals | vnd begreif in mit deiner rechten hant an seiner dencken seitten peÿ der joppen | vnd druck oben an dem hals von dir gegen der erden | vnd heb vnden ein wenig auf | So trit mit deine~ denckñ pain hindersich | vnd swing dich denn auf dein lincke seitten ~

Trinajsto ruvanje

Če te je prijel tako, da je tvoja desna roka spodaj in tvoja leva zgoraj, ga zgrabi z levico za levo stran vratu in z desnico za jopič na njegovi levi strani. Z zgornjo roko ga za vrat potisni proti tlom stran od sebe, s spodnjo roko pa ga malce privzdigni. Z levo nogo stopi nazaj in se obrni na svojo levo stran.[11]

Das viertzehent stuck

| Hat er dich gefast mit geleichem fassen das Dein rechter arm~ auswendig seins dencken ist | vnd dein dencker vnder seinem rechten | So zuck dein dencken arm~ aus seinem rechten vchsen | vnd druck mit dem rechten arm~ Im sein dencken vast zw° dir | vnd far mit deiner dencken hant Im vnder den hals | vnd swing dich denn von ym auf dein dencke seitten | Das stuck get zw° paiden seitten ~

Štirinajsto ruvanje

Če sta v enakovrednem prijemu, tako da je tvoja desna roka na zunanji strani njegove leve roke in tvoja leva roka pod njegovo desno roko, potegni svojo levico izpod njegove desne pazduhe. Z desnico močno pritisni njegovo levico k sebi in sezi s svojo levico pod njegov vrat ter se obrni stran od njega na svojo levo stran. To je izvedljivo na obeh straneh.

Das fünftzehent ringen

| Hat er dich gefast mit geleichem fassen das dein rechter arm~ oben ist | vnd dein dencker vnden | So zuck aber den denckñ arm~ vnd greif mit dein° dencken hant Im vber sein dencke achsel vmb sein hals | vnd kum denn vnden deiner rechten hant zw hilf | vnd druck ÿn vast vnder sich | vñ fal auf dein hinderñ | vnd würf In vber dich | Das get auch zu° paiden seitten ~

Petnajsto ruvanje

Če sta v enakovrednem prijemu in je tvoja[12] desna roka zgoraj ter tvoja leva roka spodaj, iztrgaj svojo levico in sezi z njo z okrog njegovega vratu ter preko njegove leve rame pridi svoji desnici spodaj na pomoč. Močno ga potisni dol in padi na svojo zadnjico ter ga vrzi preko sebe. To je izvedljivo na obeh straneh.

Das sechtzehent ringen

| So er dich hat peÿ den armen | vnd dw yn wider so tracht das dein rechte hant Inwendig seins dencken arm~s seÿ | vnd dein dencke hant auswendig seins rechten arm~s | So lass dein dencke hant auf seine~ rechten arm~ schleiffen | vnd greiff do mit hinder sein rechte hant yn pey dem arm~ | vnd deñ mit deiner rechten hant von vnden auf vnder sein rechts vchsen | vnd spring mit deine~ rechten pain hinder sein dencks | vnd druck mit deiner dencken hant vber sich | vnd zeuch mit dein° rechten hant an dich auf dein rechte seittñ

Šestnajsto ruvanje

Če sta se zgrabila za roke, glej, da bo tvoja desna roka na notranji strani njegove leve roke in da bo tvoja leva roka na zunanji strani njegove desne roke. Pusti, da tvoja levica zdrsi po njegovi desnici in ga z njo zgrabi za zapestje desne roke, z desnico pa od spodaj zgrabi pod njegovo desno ramo. Nato z desno nogo skoči za njegovo levo. Z levico potiskaj nadse, z desnico pa na sebe na svojo desno stran.

Das sibentzehent ringen

| Tracht das dein paide arm~ vnden sein | vñ greif den mit deiner rechten hant Im zwischen seine paide pain | vnd fass yn hinden peÿ der ioppen | vnd mit der dencken hant var von vnden auf an sein prust | vnd heb vnden fast auf | vnd stos vnden von dir so feltt er ~

Sedemnajsto ruvanje

Glej, da bosta obe tvoji roki pod njegovimi, sezi z desnico med njegove noge in ga zgrabi zadaj za jopič. Z levico pa sezi od spodaj na njegove prsi. S spodnjo roko ga močno dvigni, z zgornjo pa ga odrini od sebe, tako da bo padel.

Der wider pruch

| Wer dir das tu°t | So versleüß mit deinen paiden armen im sein rechten arm~ | vnd heb vber sich | So mag er dich nicht gewerffen ~

Obramba

Če ti to naredi, zakleni njegovo desnico z obema rokama in potegni navzgor. Tako te ne bo mogel vreči.


Opombe

[1] V Goliathu je dodano še: ”potegni svojo levo nogo daleč nazaj”[2] V Goliathu je dodano še: …pod njegovo levo pazduho s prijemom za njegovo levo roko.

[3] svoji (po Glasgowskem fechtbuchu)

[4] njegovo (po Glasgowskem fechtbuchu)

[5] V Goliathu je dodana še obramba pred devetim ruvanjem: so er dich also fast so schlag mit deinr lincken hannt ime vorn umb den leib, von hintn yber sein linckß agsl unnd schwing dich auf sein od dein linckh setin indeß magstu mit deinem lincke vueß fur sein linckn tretn, unnd in also werfn – Če te torej tako zgrabi, ga udari  od spredaj s svojo levico in naj se tvoja leva roka ovije okrog njegovega telesa in pride od zadaj preko njegove leve rame. Obrni se na njegovo ali svojo levo stran in med tem stopi s svojo levo nogo pred njegovo levo nogo ter ga tako vrzi.

[6] Po Goliathu: Odsuni ven s svojo desno roko in ga zgrabi za njegovo desno ritnico.

[7] Glasgowski fechtbuch ima na tem mestu še en predlog: …ali v njegove oči.

[8] nad (po Glasgowskem Fechtbuchu)

[9] V Glasgowskem fechtbuchu je še dodatno pojasnjeno: …za njegovo desno nogo….

[10] V Goliathu so napotki natančnejši: … obrni se na svojo levo stran ter ga vrzi čez svoj desni bok.

[11] V Goliathu je še dodatek: Med obračanjem lahko s svojim desnim stegnom stopiš k njegovemu levemu in ga vržeš čezenj.

[12] njegova (po Glasgowskem fechtbuchu)