Von Bauman kodeks – I.6.4°.2 (Wallerstein) – bodalo

Prevedel Igor Sancin

22r

Item sticht dir ainer mit einem degen oben ein zu dem gesicht so var auf mit deiner äbichen lencken hant unden an seinen arm und reib in denn arm und tu alss welstu in mit deinem degen in den hals stechen und stich in über seinen arm als hie gmalt stet und zeuch so precht im der arm ab

Če kdo z bodalom bode zgoraj v tvoj obraz, sezi s svojo obrnjeno levico pod njegovo roko in jo zgrabi in delaj, kot da hočeš z bodalom bosti v njegov vrat. In bodi nad njegovo roko, kot je tu narisano in potegni. Tako mu zlomiš roko.

23r

Item sticht dir ainer oben zu dem gesicht so vass deinen degen auf deine rechte hant und var auf da mit und vach den stich dar auf und greiff mit deiner lencken hant an seinen elpogen und heb auf als hie gmalt stet so prechstu im den arm und nymst im den degen

Če bode kdo zgoraj v tvoj obraz, zgrabi svoje bodalo s svojo desnico, zamahni in prestrezi z njim napad. S svojo levico zgrabi njegov komolec in ga dvigni kot je tu narisano. Tako mu zlomiš roko in mu odvzameš bodalo.

23v

Item sticht dir ainer zu dem gesicht so nym den degen auf deinen rechten arm und vach den stich dar auf und wint in mit deiner spicz über seinen arm und zeuch an dich als hie gmalt stet so nymstu im den degen oder du prichst im den arm ab

Če bode kdo v tvoj obraz, vzemi bodalo v desnico in z njim prestrezi napad. Zavij s svojo konico preko njegove roke in potegni k sebi, kot je tu narisano.Tako mu odvzameš bodalo ali pa mu zlomiš roko.

24r

Item sticht dir ainer oben zu den gesicht so stich mit deinem degen von unden auf mit abrechd hand umb einen rechten arm und var mit deiner lencken hand vor an spicz und zeuch nider zu der erd als hie gemalt stet so helcztu in mit gewalt wildu ledig wachen so nym deinen degen in dy lencke hant und stich in

Če bode kdo zgoraj v tvoj obraz, bodi s svojim bodalom od spodaj z obrnjeno roko okoli njegove desnice. S svojo levico pa sezi naprej do konice in potegni navzdol, na tla, kot je tu narisano. Če si ti s silo ujet in se hočeš osvoboditi, zgrabi svoje bodalo z levico in bodi vanj.

24v

Item sticht dir ainer oben ein zu dem gesicht so vassz deinen degen in paid hent und mach dein stich dar auf und wint ain den knopf über seinen rechten arm als hie gmalt stet so slechstu im seinen degen in das angesicht

Če bode kdo zgoraj v tvoj obraz, zgrabi svoje bodalo z obema rokama in ustavi napad. In zavij z glavičem preko njegove desnice, kot je tu narisano in tako mu boš porinil njegovo bodalo v obraz.

24v

Item sticht dir ainer oben ein zu dem gesicht so vassz deinen degen in paid hent als vor und vach den sthi stich dar auf und lauf vast hindersich zuruck mit im und dauch yemen über seinen kopf an dem hals als hie gemalt stet so zeuchstu in auf dy erden

Če bode kdo zgoraj v tvoj obraz, zgrabi kot prej svoje bodalo z obema rokama, prestrezi z njim napad in ga prenesi nazaj preko njegove glave in navzdol na vrat, kot je tu narisano. Tako ga boš potegnil na tla.

25r

Item stecht dir ainer zu dem gesicht so vach denn stich alz vor und lassz dein lencke hant und fass im seinen rechten arm und reib in vor dir nider gegen deiner rechten seiten und verburff den degen und stich im über sein agssel und zeuch in an an dich und reib im den arm auf den rucken als hie gmalt stet so pincztu in mit dem degen

Če bode kdo v tvoj obraz, prestrezi napad kot prej, popusti s svojo levico, zgrabi ga za desnico in jo potegni pred sabo navzdol proti svoji desni strani. Z bodalom pojdi preko njegovega desnega ramena, potegni ga k sebi, roko pa mu zvij na hrbtu kot je tu narisano. Tako ga držiš z bodalom.

25v

Item stecht dir ainer oben zu dem gesicht so vassz deinen degen auf den rechten arm und vach den stich dar ein und stosz in mit der lencken hant an deinen elpogen von dir das er sich vor dir umker und fasz in pey einem fusz mit deinem degen alz hie gemalt stet so würffstu in

Če bode kdo zgoraj v tvoj obraz, nasloni bodalo na svojo desnico in z njim prestrezi napad. In z levico suni njegov komolec od sebe, tako da se pred tabo obrne, s svojim bodalom zakavljaj njegovo nogo, kot je tu narisano. Tako ga zrušiš.

26r

Item stet ainer gegen dir mit ainem degen und thu hast sorg auf in so lauf gar sünstlich auf in und thu sann welstu in oben in das gesicht stechen und ker dich vor im umb auf dein rechte seiten und stich in unden zu den hoden as hie gmalt stet

Če stoji nekdo z bodalom nasproti tebe in moraš poskrbeti zanj, pojdi in deluj, kot da bi hotel zgoraj bosti v njegov obraz, zasuči se naokoli na svojo desno stran in bodi spodaj v moda, kot je tu narisano.

26v

Item sticht dir ainer oben zu dem gesicht so slach in mit deiner lencken hant aussen auf sein rechten hant so sticht er sich selb in dy hoden und stich in dann mit deinem degen oben ein zu dem hals als hie gmalt stet

Če bode kdo zgoraj v tvoj obraz, udari od zunaj s svojo levico po njegovi desnici, tako da se bo sam zabodel v moda, potem pa s svojim bodalom zgoraj bodi v vrat, kot je tu narisano.

27r

Item sticht dir ainer unden zu dem pauch denn walsthu stich so vassz deinen degen in paid hent und vall im oben auf seinen degen und vassz mit deiner lencken hant sein rechten und ker dich reschlich und var im und zeuch in über die agssel so prichstu im den arm ab

Če kdo bode spodaj v tvoj trebuh, potem ravnaj tako: zgrabi svoje bodalo z obema rokama in padi od zgoraj na njegovo bodalo, s svojo levico zgrabi njegovo desnico, hitro se zasuči, pojdi in potegni jo preko svoje rame in mu zlomi roko na njej.

Prikaz tehnike z bodalom iz Codexa Wallerstein

27v

Item sticht dir ainer udn zu dem pauch so vassz dein degen in paid hent und vall im auf den stich und treib in mit deinem degen gegen deinen rechten seite und heb übersich auf in dy höch als hie gmalt stet so wincztu im den degen aus der hant

Če kdo bode spodaj v tvoj trebuh, zgrabi svoje bodalo z obema rokama in padi po njegovem bodalu, porini ga s svojim bodalom proti svoji desni strani, vzdigni ga kvišku, kot je tu narisano. Tako mu izviješ bodalo iz roke.

28r

Item sticht dir ainer oben ein zu dem gesicht so var auf mit deiner äbichen lancken hant und prich im den stich ausz und stich im mit deinem degen zvischen der pain und heb in auf als hie gmalt stet so wurffstu in auf den rucken

Če te kdo bode zgoraj v obraz, sezi s svojo obrnjeno levico in prepreči napad. In bodi s svojim bodalom med njegovimi nogami in dvigni, kot je tu narisano. Tako ga vržeš na hrbet.

28v

Item sticht dir ainer mit dem langen degen nach der prust als franczoschisch so var auf mit deiner lencken äbichten hant unten an deinen degen und leg im deinen degen auf seinen rechten arm und prich im den degen darüber ausz als hie gmalt stet

Če kdo z dolgim bodalom bode v tvoje prsi po francosko, sezi s svojo obrnjeno levico pod njegovo bodalo, položi svoje bodalo na njegovo desnico in pritisni mu bodalo čezenj, kot je tu narisano.