Vaditelji


Igor Sancin

Pobudnik ustanovitve Scholae pugnatoriae in njen vodja, se s preučevanjem in vadbo evropskih zgodovinskih borilnih veščin ukvarja že od 1995. leta. Na začetku se je kot član skupine Equites ukvarjal s prikazovanjem bojevanja v poznem srednjem veku na turističnih prireditvah, kasneje je vodil srednjeveško borilno skupino pri Turističnem društvu Celje. Sprva se je posvečal proučevanju učenja furlanskega borilnega mojstra iz 14. stoletja Fioreja dei Liberi, po l. 2000 pa se je počasi preusmeril v študij sistema Kunst des fechtens. Trenutno se posveča predvsem študiju in vadbi bojevanja z dolgim mečem in pa bojevanja z bodalom. Redno se udeležuje mednarodnih seminarjev, poučeval pa je tudi na več seminarjih v Sloveniji.  Objavil je komentirani prevod Fechtbucha mojstra Sigmunda Ringecka v knjižni obliki, na spletu pa več krajših prevodov o ruvanju in bojevanju z bodalom. Igor Sancin je glavni trener v skupini Schola pugnatoria  in član HEMAC (Historical European Martial Arts Coalition), poleg tega pa je bil tudi prvi predsednik HEMA zveze Slovenije.


Špela Šalamon

Po vadbi karateja in enoletni HEMA vadbi se je po prekinitvi zaradi študija začela redno ukvarjati z evropskimi zgodovinskimi borilnimi veščinami leta 2012 v Schola pugnatoria Celeiana – Celjski borilni šoli. Redno se udeležuje delavnic in seminarjev v Sloveniji in tujini. Poleti 2015 je v Mariboru pričela z rednimi treningi s skupino začetnikov. Zaradi službe je nekaj časa živela v avstrijskem Gradcu, kjer je trenirala tudi v skupini INDES Graz. Posveča se predvsem bojevanju z dolgim mečem, v zadnjem času pa tudi ruvanju.